Dobrze przeprowadzona ocena pracownika – zwiększenie efektywności

Rzetelna ocena pracowników jest zadaniem każdego pracodawcy, który pragnie, żeby jego działalność osiągała pożądane wyniki. Ocena pracowników powinna być rzetelnie przeprowadzona, żeby była wymierna. Ocenianie kadry pracowniczej jest procesem, który polega na przeprowadzeniu oceny wartościowych cech reprezentowanych przez daną osobę. Podczas takiego procesu oceniane są również zachowania jak również i standard] wykonywanych zadań. Rzetelne ocenianie powinno być przeprowadzane, co pewien czas, aby mieć punkt odniesienia.

Dryvit Systems

Autor: Omega Communication

Rzetelna ocena pracowników jest zadaniem każdego pracodawcy, który pragnie, żeby jego działalność osiągała pożądane wyniki. Ocena pracowników powinna być rzetelnie przeprowadzona, żeby była wymierna. Ocenianie kadry pracowniczej jest procesem, który polega na przeprowadzeniu oceny wartościowych cech reprezentowanych przez daną osobę. Podczas takiego procesu oceniane są również zachowania jak również i standard] wykonywanych zadań. Rzetelne ocenianie powinno być przeprowadzane, co pewien czas, aby mieć punkt odniesienia.

Elevatosoftware.comOcena okresowa pracownika (http://elevatosoftware.com/pl/oceny,74,p,97) jest ważna, gdyż pokazuje ona jak na przestrzeni wyznaczonego okresu, osoba zatrudniona rozwinęła się zawodowo. Przede wszystkim tego typu ocena jest znamienna dla młodych pracowników, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z daną firmą. Opierając się na ocenie można wyciągać wnioski, które są w stanie pokazać, czy dany pracownik dobrze rokuje na przyszłość. Stąd też oceny tego rodzaju prowadzone są w wielu przedsiębiorstwach, zarówno w tych małych jak również tych dużych. Za każdym razem spełniają nadziej przedsiębiorców, i stąd też można uznać je za skuteczne.

Popularną od pewnego czasu metodą przeprowadzania rozmów rocznych jest ocena 360 stopni, która polega na zbieraniu istotnej wiedzy o wykonywanej przez nas pracy od kilku osób, które z nami współpracują.

ocena pracowników

Autor: Steven Vance
Źródło: http://www.flickr.com

Od kolegów, klientów oraz bezpośrednich przełożonych. Fakt, każda z tych osób będzie się o nas inaczej wypowiadała. W ten sposób wiemy, jak postrzegają nas współpracownicy w firmie, po czym otrzymujemy informacje zwrotną uświadamia nam, w jakich obszarach należy się lepiej wykazać, jakie są nasze pozytywy i tzw. ukryte mocne strony.

Dane są tajne, z tej racji nigdy nie dowiemy się jakie zdanie o nas i naszej pracy ma kolega z pracy (oczywiście zasada działa też w drugą stronę).Realizując ten program, szef widzi, czy nasze zachowania są zgodne z jego oczekiwaniami i wartościami firmy, czy w zespole pojawiły się problemy, które należy rozwiązać, czy też jakie zdanie mają o nas klienci. Ocena pracowników może być bezpośrednia lub pośrednia. w wielu przypadkach bywa, że do przedsiębiorstwa zapraszane są jednostki zewnętrzne trudniące się kompleksową diagnozą pracowników. Mamy możliwość okresowego analizowania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Na czym powinna skupić się ocena pracownika.

Taką kategorię możemy pogrupować na elementy: indywidualne, zachowawcze, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Ocenianie pracowników tylko wtedy przynosi oczekiwane efekty, jeżeli odbywa się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może pomagać pracodawcy w ukierunkowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika. Pracownik, który otrzymał informację zwrotną, może poczuć się zmotywowany i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników jest bardzo skuteczna jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Przeprowadzane oceny okresowe pracowników (http://elevatosoftware.com/pl/oceny,74,p,97) pomagają pracodawcom i pracownikom.

Wnioski, wypływające z wyników służą pracodawcy w przyszłym podejmowaniu decyzji dotyczących: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz doskonalenia kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być poinformowany przeprowadzanej oceny, a wprowadzony przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla wszystkich pracowników.